TSR

To podejście terapeutyczne zorientowane na teraźniejszości i przyszłości, którego cenną zaletą jest krótkoterminowość. Zakłada, że zmiany są nieuniknione i potrzebne. Istotą tej terapii jest praca na zasobach klienta, wspieranie go w poszukiwaniu rozwiązania swojej niekorzystnej sytuacji poprzez sprecyzowanie celu, do którego chce dążyć, wypracowania kroków jak ten cel osiągnąć i motywowania w realizacji jego planu. W tym podejściu klient jest ekspertem, to on wie najlepiej czego mu trzeba, co da mu satysfakcję z życia i spełnienie, potrzebuje jedynie wsparcia w drodze do osiągniecia swoich celu.  Każdy człowiek ma zasoby, niepowtarzalne cechy, zalety, które czynią go wyjątkowym, terapeuta może pomóc w odkrywaniu i wydobywaniu tych możliwości, dając szanse na rozwój.
image
Top