Świadczone usługi

Osoby w kryzysie

W moim gabinecie zajmuję się udzielaniem wsparcia osobom doświadczającym kryzysu. Dotyczy to wszystkich sytuacji życiowych, w których człowiek ma poczucie, że sam sobie nie poradzi, bo przerasta go to, co się wokół niego i z nim dzieje. Przeżywanie kryzysu wiąże się z odczuwaniem utraty równowagi psychicznej, braku kontroli i poczuciem bezradności. Celem wsparcia jest wyciszenie emocji, które utrudniają funkcjonowanie i wspólna praca nad znalezieniem rozwiązania sytuacji, tak by osoba korzystająca z pomocy jak najszybciej odzyskała równowagę i poczuła się stabilnie.

Zapewniam pomoc psychologiczną osobom zmagającym się z niepłodnością na każdym jej etapie. Pomagam kobietom, mężczyznom oraz parom poradzić sobie z emocjami, pojawiającymi się na skutek konfrontowania się z przyczynami niepowodzeń w staraniach o dziecko. Wspieram te osoby w ich drodze do uzyskania diagnozy medycznej, podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu i szeroko rozumianym wspomaganiu rozrodu. Towarzyszę również w procesie godzenia się z brakiem potomstwa, u osób które wyczerpały wszystkie akceptowane przez nich możliwości w drodze do rodzicielstwa.

image

Szczególną grupą osób, do których kieruję ofertę pomocy psychologicznej są osoby (przede wszystkim kobiety), które doświadczyły straty dziecka w wyniku poronienia, porodu przedwczesnego czy martwego urodzenia. Utrata dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo intensywnych emocji, a poczucie rozpaczy często dezorganizuje normalne funkcjonowanie. W takich sytuacjach wsparcie w pierwszej kolejności polega na opanowaniu kryzysu. Kolejnym krokiem jest umożliwienie przepracowania nagromadzonych emocji, tak by osoba mogła przejść przez wszystkie etapy żałoby. Pełne przeżycie żałoby po stracie może przynieść spokój i ukojenie, dlatego tak ważne jest, by tego naturalnego procesu nie zakłócać tylko wspierać pogrążonych w rozpaczy rodziców.

Kobiety w ciąży

Pracuję z kobietami, które są już w ciąży lub dopiero planują zajść w ciążę. Pomagam w radzeniu sobie z różnymi emocjami, towarzyszącymi kobiecie w drodze do macierzyństwa. Zapewniam przestrzeń do uzewnętrzniania i porządkowania wszystkich myśli i uczuć, bez oceniania ich czy wartościowania. Pomagam w zaakceptowaniu  sprzecznych odczuć i postaw, radzeniu sobie z obawami i lękami pojawiającymi się na różnych etapach ciąży i dotyczącymi różnych obszarów życia kobiety. Towarzyszę przyszłej mamie w przygotowaniach do porodu, planowaniu i otwieraniu się na nieznane doświadczenie, które na ogół pozostaje poza jej kontrolą. Pomagam uporać się z uczuciami, kiedy ciąża czy poród nie przebiegły tak, jak wyobrażała sobie i planowała kobieta.

image

Rodzice

Kiedy pojawia się dziecko sytuacja rodziny zawsze się zmienia. Nowe role rodzicielskie często wymuszają zmianę stylu życia małżonków, partnerów. Zmieniają się priorytety, jedne potrzeby odchodzą na drugi plan, inne stają się nagle niezmiernie ważne. Nikt nie rodzi się do tego przygotowany. Wiemy już, że instynkt macierzyński nie istnieje. Bycia mamą i tatą trzeba się nauczyć, często metodą prób i błędów. Młodym rodzicom może towarzyszyć zmęczenie, złość, niepewność, poczucie winy, braku kompetencji, braku wsparcia i nierównomiernego wkładu w rodzinę u drugiego z partnerów. W związku może pojawić się normatywny kryzys – kryzys rodziny z małym dzieckiem. W nowych rolach trzeba się do siebie dotrzeć, co nie zawsze jest łatwe. Wspieram rodziców w adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Pomagam w wypracowaniu skutecznej komunikacji pomiędzy rodzicami, wypracowaniu umiejętności odczytywania potrzeb i czytelnego sygnalizowania ich, tak by mogły być one właściwie zaspakajane. Dotyczy to zarówno relacji z dzieckiem i partnerem jak i relacji z samym sobą. Pomagam rodzicom w tym, aby dobrze poczuli się w nowych rolach, wypracowali efektywny model radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych i skutecznie wypełniali obowiązki opiekuńczo-wychowawcze, dbając o swoją przestrzeń psychologiczną i równowagę w związku.

image

Udzielam również wsparcia rodzicom adopcyjnym na każdym etapie ich drogi do adopcji. Oferuję pomoc począwszy od rozważania możliwości adopcji i podejmowania decyzji, przez przygotowania do adopcji i przyjęcia dziecka, po wspieranie osób pełniących już role rodzicielskie. Wspieram rodziców adopcyjnych m.in.: w zakresie jawności adopcji, tego w jaki sposób mówić dziecku o jego historii,  jak pomóc mu w tworzeniu swojej tożsamości z zachowaniem szacunku do korzeni i rodziny pochodzenia, budowaniu więzi, radzenia sobie w kwestiach wychowawczych uwzględniając trudne doświadczenia dzieci. Pomagam też w takich kwestiach jak: w jaki sposób przygotować najbliższych na pojawienie się nowych członków rodziny, czy jak radzić sobie z reakcjami otoczenia.

TSR

Osobom, które chciałyby poprawić jakość swojego życia, realizować cele w zgodzie z własnymi potrzebami, proponuję terapię w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu. To podejście terapeutyczne zorientowane jest na teraźniejszość i przyszłość, a jego cenną zaletą jest krótkoterminowość i konkretność realizacji. Podejście to zakłada, że zmiany są nieuniknione i potrzebne. Istotą terapii jest praca na zasobach klienta, wspieranie go w poszukiwaniu rozwiązania zgłaszanych problemów poprzez sprecyzowanie celu, do którego klient chce dążyć oraz wypracowaniu planu i konkretnych kroków w drodze do jego realizacji. W tym podejściu klient jest ekspertem, to on wie najlepiej czego mu trzeba, co da mu zadowolenie z życia i spełnienie. Potrzebuje jedynie wsparcia w drodze do osiągniecia swoich celów. Każdy człowiek ma jakieś zasoby, niepowtarzalne cechy, zalety, które czynią go wyjątkowym. Terapeuta może pomóc w odkrywaniu i wydobywaniu wewnętrznych możliwości, dając tym samym szansę na rozwój i uczynienie życia bardziej satysfakcjonującym.

image
Top