Rodzice

Kiedy pojawia się dziecko sytuacja rodziny zawsze się zmienia. Nowe role rodzicielskie często wymuszają zmianę stylu życia małżonków, partnerów. Zmieniają się priorytety, jedne potrzeby odchodzą na drugi plan, inne stają się nagle niezmiernie ważne. Nikt nie rodzi się do tego przygotowany. Wiemy już, że instynkt macierzyński nie istnieje. Bycia mamą i tatą trzeba się nauczyć, często metodą prób i błędów, często bez wsparcia kogoś bliskiego z doświadczeniem, np. ciepłej babci czy dziadka, często z własnymi trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa. Młodym rodzicom może towarzyszyć zmęczenie, złość, niepewność, poczucie winy, braku kompetencji, braku wsparcia i nierównomiernego wkładu w rodzinę u drugiego z partnerów. W związku może pojawić się kryzys normatywny zresztą – kryzys rodziny z małym dzieckiem. W nowych rolach trzeba się do siebie dotrzeć, co nie zawsze jest łatwe.
image
Wspieram rodziców w odnalezieniu się w nowych rolach, zarówno względem dziecka jak i względem partnera. Istotne jest wypracowanie skutecznej komunikacji pomiędzy rodzicami. Ważna jest umiejętność odczytywania potrzeb i czytelnego sygnalizowania ich, by mogły być efektywnie zaspakajane. Dotyczy to zarówno relacji z dzieckiem, samym sobą jak i wobec partnera. Udzielam również wsparcia rodzicom adopcyjnym w zakresie jawności adopcji, tego w jaki sposób mówić dziecku o jego historii,  jak pomóc mu w tworzeniu swojej tożsamości z zachowaniem szacunku do korzeni i rodziny pochodzenia. Jak przygotować najbliższych na pojawienie się nowego członka rodziny. Towarzyszę także osobom rozważającym adopcję i tym, przygotowującym się do przyjęcia dziecka.
Top